1-сентябрь Билим куну-2017-18.

Дата публикации: Feb 13, 2018 7:30:0 AM

1-сентябрь Билим куну мектепте салтанаттуу линейка отулду. 2017-18-окуу жылында 1-классты 21-окуучу окуп баштады.