Манас - Кыргыз рухунун туу чокусу.

Дата публикации: Feb 26, 2016 8:50:55 AM

"Манас -кыргыз рухунун туу чокусу" аттуу мектептин жаш манасчылар конкурсу жогорку деңгээлде өтүлдү.