Бирге окуйбуз долбоорунун негизинде өтүлгөн "Шар окуу" аттуу семинары.

Дата публикации: Nov 15, 2016 7:37:0 AM

Шар окуунун ар кандай көндүмдөрүн, окуп түшүнүүнүн түрдүү жолдорун, сабакта кандай пайдаланууну жана "Бирге окуйбуз" долбоору боюнча окуу лагерин уюштуруу.