Биологиядан ачык сабак

Дата публикации: Nov 27, 2015 2:40:56 AM

12/10/2015 Түкөбекова Сайрагүл Сексеновнанын 6-класска өтүлгөн биология сабагы. Тема: "Урук" (практикалык иш)