МУГАЛИМДЕР

   Тагайбекова Мээркул Мекеновна

30.05.1966

Билими жогорку ПИРЯЛ 

Орус тил, адабият муг

Пед. стаж 28

              Сыдыков Мурат     

               Бейшенбаевич

               22.04. 1961

     Билими жогорку ПИРЯЛ

   Кыргыз тил, адабият муг.

             Пед. стаж   28.

Сатыбекова Кенжебубу Алымкуловна

07.06.1967

Билими жогорку КЖПИ

Англис муг.

Пед. стаж 27

Нурлан кызы  Жаркынай

14.04.1995

Билими жогорку КМПУ

Химия   мугалими

Исмаилов Эрмат Шаршембаевич

 03.11.1965

Билими жогорку КМПУ

Дене тарбия мугалими

Пед. стаж 24,5 жыл

Касымакунова Гулнур Догдурбековна

 13.10.1981

Билими жогорку ЫМУ

Башталгыч класстын муг.

Пед. стаж 10 жыл

Эгембердиева Ания Кулуевна

 10.08.1962

Билими жогорку КГУ

Математика муг

Пед. стаж 31 жыл

Эгембердиева Айсулуу Рахатовна 

24.10.1985.

Билими жогорку ЫМУ

Даярдоо классынын муг.

Пед. стаж 10 жыл

Уркасымова Анара Джакыпбековна

 23.12.1982

Билими жогорку ЫМУ

Башталгыч класстын мугалими

Пед. стаж 13 жыл

Колдоева Алим Эшимкуловна

24.01.1979.

Билими жогорку

Физика мугалими

Пед. стаж 14 жыл

Асаналиева Гулкайыр  Абдурасулоана

07.04.1973

Билими жогорку

Башталгыч  класстын мугалим

Пед. стаж 28  жыл