МЕКТЕПКЕ КАБЫЛ АЛУУ ТАРТИБИ

Мектепке жашы жеткен балдарды, даярдоо классынын мугалими айылдык ФАПтан учетун алып, үймө-үй кыдырып мектепке даярдоо боюнча ата-энеси менен пикир алышып,окуучу менен таанышат.Мектепке кабыл алуу күнү белгиленип ата-энеси менен бирге мектепке чакырылат.Администрация менен мугалим төмөнкү тартипте кабыл алат.

Төмөнкү документтер даярдалат:

                                              а)Директордун наамына ата-эненин арызы; 

                                              б)Туулгандыгы  тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү;      

                                              в)Медициналык карточка Ф-50;                  

                                              г)3х4 өлчөмүндө 2 сүрөт;

                                              д)Ата-энесинин паспортторунун ,нике тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү;

                                              е)Өздүк дело; 

                                              ж)Файл папка;

Ата-эне чогулушу өткөрүлүп,мектептин УСТАВЫ,иштөө регламенти жана ички эрежелери тааныштырылат.