МЕКТЕПКЕ КАБЫЛ АЛУУ ТАРТИБИ

Мектепке жашы жеткен балдарды, даярдоо классынын мугалими айылдык ФАПтан учетун алып, үймө-үй кыдырып мектепке даярдоо боюнча ата-энеси менен пикир алышып,окуучу менен таанышат.Мектепке кабыл алуу күнү белгиленип ата-энеси менен бирге мектепке чакырылат.Администрация менен мугалим төмөнкү тартипте кабыл алат.

Төмөнкү документтер даярдалат:

а)Директордун наамына ата-эненин арызы;

б)Туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү;

в)Медициналык карточка Ф-50;

г)3х4 өлчөмүндө 2 сүрөт;

д)Ата-энесинин паспортторунун ,нике тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү;

е)Өздүк дело;

ж)Файл папка;

Ата-эне чогулушу өткөрүлүп,мектептин УСТАВЫ,иштөө регламенти жана ички эрежелери тааныштырылат.