АДМИНИСТРАЦИЯ

Апсатарова Нургул Жакшылыковна

24.10.1969.

Билими жогорку ЫМУ

Мектеп директору

Башталгыч класстын мугалими

Пед. стажы 23 жыл

Жалий Бейшекеев атындагы Кароол-Добо мектебинин директору- Апсатарова Нургул Жакшылыковна.

1969-жылы 24-октябрда Ысык-Кол районуна караштуу Кароол-Добо айылында туулган. Жаркынбаев орто мектебине кирип, 1977-1987-жж. ийгиликтуу аяктаган. 1987-1991-жж.Кыргызстан Комсомолунун 50 жылдыгы атындагы Пржевальскидеги педагогикалык орто окуу жайын бутургон. Андан сон 2002-2005-жж. Касым Тыныстанов атындагы Ысыккол мамлекеттик Университетинин «Башталгыч класстын мугалими» кесиби боюнча жогорку билимге ээ болгон. 1991-жылдан бери Кароол-Добо орто мектебинде башт. кл. мугалими болуп иштеп, 2000-2006-жж.окуу болумунун башчысы болуп эмгектенди.Озунун 24 жылдык эмгек стажысында жаш муундарга терен билим, татыктуу-тарбия беруудогу чыгармачылык узурлуу эмгегинин натыйжасында педагогикалык жамааттын сунушу менен 2010-жылдын 1-сентябрында ушул мектепке директор болуп дайындалган. Ошол жылдан бери мектептин материалдык базасын чындоого жана окуу-класстарын заманбап жасалгалоого, чыгаан инсандар, демоорчулор, камкордук кенештери, коомчулук менен тыгыз байлынышта иштеп, жылдын -жылга салым кошуп келет. «Сапатту билим» программасынын алкагында окуучулардын билим сапатын которуунун устундо ар тараптан изденуунун устундо.

Озунун иш жондомдуулугу, жонокойлугу, иштин козун таба билип, коомчулук, жамаат менен иштоо жондомдуулугунун, чыгармачылык изденуусунун натыйжасында анын эмгектери бааланып, Абдрахманов айыл окмотунун, Ысык-Кол мамлекеттик администрациясынын, Ысык-Кол райондук билим беруу болумунун, айылдык АДКнын бир нече «Ардак грамоталары» менен сыйланды. 2012-жылдын 1-августунда КР.Билим Беруу жана илим министрлигинин «Билим Беруунун мыктысы» тош белгиси менен сыйланды. 2012-жылы 25-ноябрда КР.Ысык-Кол обл.Ысык-Кол районунун Абдрахманов айылдык кенешинин депутаты болуп шайланды. 2014-жылы 11-ноябрда Жогорку кенештен «Аялдар кенеши» коомдук бирикмесинин «Датка айым» медалы менен сыйланды. Мектеп райадм. 2012-жылы - «Мыкты мектеп 3-орун», 2014-жылы-«Мыкты мектеп 2-орун» ээледи. 2014-жылы КР.Эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин «Ардак грамотасы» менен жаш муундарды окутуп - тарбиялоого кошкон зор салымы, жогорку кесипкойлугу жана жигердуу эмгеги учун сыйланды. 1 уул, 2 кыздын ардактуу апасы. Анын ишмердуулугун жана жетишкен ийгиликтерин, аткарып жаткан иштерин хронологиядан коро аласыздар!

Касымакунова Гулнура Догдурбековна

13.10.1981.

Билими жогорку ЫМУ

Окуу бөлүмүнүн башчысы

Башталгыч класстын мугалими.

Пед. стаж.18 жыл