НЕГИЗГИ

Жалий Бейшекеев атындагы жалпы орто билим берүү мектеби.

Кароол-Дөбө айылы, Ысык-Көл району, Ысык-Көл облусу, 

Кыргыз Республикасы, 722325    

Дареги: Апсамат көч, 18

тел: +996 553414139, +996 707 034119

e-mail: nasyyat@emektep.info

website: beishekeev.emektep.info

Апсатарова Н.Ж.

Директор

apsatarova@emektep.info

Касымакунова Г.Д.

Окуу бөлүмүнүн башчысы

Уркасымова А.Ж.

Окуу -тарбия иштери боюнча директордун орун басары

Борбукова Н.Б.

катчы

nasyyat@emektep.info 

Мектеп миссиясы: 

“Жалий Бейшекеев атындагы жалпы орто билим берүүчү мекеме болуу менен бирге, башталгыч, негизги жана жалпы билим берүүгө багытталат. Ата-энелер, коомчулук менен тыгыз байланышта иштөө менен азыркы коомдо натыйжалуу иштөөгө жөндөмдүү, жашоодо өз ордун таба билген, ар тараптан өнүккөн инсанды тарбиялоо”