НЕГИЗГИ

Жалий Бейшекеев атындагы Кароол-Добо орто мектеби,

Кароол-Добо айылы, Ысык-Кол району, Ысык-Кол облусу,

Кыргыз Республикасы, 722325

Дареги: Апсамат коч, 18

тел: +996 553414139, +996 707 034119

e-mail: nasyyat@emektep.info

website: beishekeev.emektep.info

Апсатарова Н.Ж.

Директор

apsatarova@emektep.info

Касымакунова Г.Д.

Окуу болумунун башчысы

Уркасымова А.Ж.

Окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басары

Борбукова Н.Б.

катчы

nasyyat@emektep.info

Мектеп миссиясы:

“Жалий Бейшекеев атындагы Кароол Добо орте мектеп жалпы орто билим беруучу мекеме болуу менен бирге, башталгыч, негизги жана жалпы билим берууго багытталат. Ата-энелер, коомчулук менен тыгыз байланышта иштоо менен азыркы коомдо натыйжалуу иштоого жондомдуу, жашоодо оз ордун таба билген, ар тараптан онуккон инсанды тарбиялоо”