НАСААТЧЫ МУГАЛИМДЕР

Көлдөева Алима Эшимкуловна -насаатчы

Жаш мугалим- Үрүстөмбек кызы Толгонай