Бирге окуйбуз долбоорунун алкагында өтүлгөн сабактар, ата-энелер чогулушу.

Дата публикации: Nov 15, 2016 7:10:29 AM

Бирге окуйбуз аркылуу окутууну жакшыртуу,түшүнүп окуу, окуганын сүйлоп берүү,окуган тексти боюнча сүрөт тарта билүү жана ата-эне менен окуучулардын ортосундагы мамилени жакшыртуу, ата-энени мектепке тартуу.