Программалык аккредитация

2021-2022-окуу жылы отчет-анализ


2021-2022-о.ж жылдык отчет анализ.pdfОТЖП 2022-2023-окуу жылы.pdfОТЖП 2022-2023-окуу жылы

2018-2019-о.ж жылдык отчет анализ — копия.pdf