Институционалдык аккредитация

Мектептин уставы

устав (2).pdf

Мектептин күбөлүгү


күбөлүк.pdf

Гуманитардык декада

гум. декада 001 (1).pdf
геометрия.pdf
5-класс адабият КТП.pdf
Математика 5-класс. Таланттуу окуучуга түзүлгөн план Муг. Эгембердиева А.К..pdf
таб.ил отчёт.pdf
Ичке үндүүлөр Венера.pdf
пед.кең.pdf
гум отчёт.pdf
11-класс адабият 23.pdf
Таланттуу балдар кыргыз тили 8-класс.pdf
МБ ПЛАНЫ ЖЫЛДЫК 2.pdf
насаат кружок буйрук.pdf
штат.pdf
тил күнү 001.pdf
сезон от жаккыч.pdf
ички көзөмөл.pdf
Адм.МБ жет бекитүү буйрук.pdf
адм.текшерүү(к тил,адабият) 001.pdf
Тарбия жылдык план.pdf
окуу планын бекитүү.pdf
Базистик план.pdf
Кл.жет.буйрук.pdf