ЖАЛПЫ (ТОЛУК) ОРТО БИЛИМ БЕРҮҮ (10-11 класстар)Comments