МУГАЛИМДЕР
Калчабаева Кулумкан Жакыповна
09.09.1956
Билими жогорку КМУ
Кыргыз тил, адабият муг.
Пед.стаж 35   Тагайбекова Мээркул Мекеновна
30.05.1966
Билими жогорку ПИРЯЛ 
Орус тил, адабият муг
Пед. стаж 28


Исмаилов Эрмат Шаршембаевич
 03.11.1965
Билими жогорку КМПУ
Дене тарбия мугалими
Пед. стаж 24,5 жыл

Касымакунова Гулнур Догдурбековна
 13.10.1981
Билими жогорку ЫМУ
Башталгыч класстын муг.
Пед. стаж 10 жыл


Колдоева Алим Эшимкуловна
24.01.1979.
Билими жогорку
Физика мугалими
Пед. стаж 14 жыл

Шамбетова Айжан Маликовна

                       19.02.1989.
             Билими  бутпогон жогорку
            Кыргызтил  адабият  мугалими.
         
   
 Исраилова Нурмира Абдыгулова
12.09.1961
     Билими жогорку КЖПИ
Кыргыз тил,адабият муг.
Пед.стаж 33


     
       Сыдыков Мурат Бейшенбаевич
               22.04. 1961
        Билими жогорку ПИРЯЛ
         Кыргыз тил, адабият муг.
             Пед. стаж   28.

          
             Осмонова Сабира Рыскелдиевна
                         09.05.1960
            Билими орто Пед. училища.
             Башталгыч класстардын мугалими.
                      Пед. стаж. 33.  
Тукобекова Сайрагул Сексеновна
10.07.1966
Билими жогорку ПГПИ
Биология, география муг.
Пед. стаж 27
Эгембердиева Ания Кулуевна
 10.08.1962
Билими жогорку КГУ
Математика муг
Пед. стаж 31 жыл

Эгембердиева Айсулуу Рахатовна 
24.10.1985.
Билими жогорку ЫМУ
Даярдоо классынын муг.
Пед. стаж 10 жылАчекеева ЧынарКыдыровна 
0 1.05.1962  
Билими жогорку ШТИ
Сурот,черчение, кол эмгек муг.
Пед стаж27


Сатыбекова Кенжебубу Алымкуловна
07.06.1967
Билими жогорку КЖПИ
Англис муг.
Пед. стаж 27


Нурлан кызы  Жаркынай
14.04.1995
Билими жогорку КМПУ
Химия   мугалими

Уркасымова Анара Джакыпбековна
 23.12.1982
Билими жогорку ЫМУ
Башталгыч класстын мугалими
Пед. стаж 13 жыл
Асаналиева Гулкайыр  Абдурасулоана
07.04.1973
Билими жогорку
Башталгыч  класстын мугалим
Пед. стаж 28  жыл

Comments